Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022

I weekenden blev ”Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022” landet, som omfatter den resterende del af den såkaldte ”Danmark kan mere II”.

Det interessante for gartnerierhvervet er justeringen af Erhvervspuljen, der åbner op for, at man nu reelt kan konvertere væk fra gas og over mod for eksempel biobrændsel eller fjernvarme.

Erhvervspuljen justeres på syv områder:

  • Indførelse af CO2 som supplerende tildelingskriterie, som vil åbne for, at projekter, der sparer CO2, men ikke energi, kan opnå støtte via Erhvervspuljen, for eksempel støtte til konvertering væk fra fossil gas til eksempelvis biobrændsel eller fjernvarme.
  • Krav om konkurrenceudsættelse fjernes, så støtten hurtigere kommer ud at virke.
  • Mulighed for igangsættelse af projekter efter indsendelse af ansøgning.
  • Positivliste med tiltag, som modtager en fastsat støttesats for at lette administrationen.
  • Højere støttesats til investeringer i grøn omstilling inklusive energisparende initiativer.
  • Stop for tilskud til installation af nye gaskedler.
  • Prioriteringsfaktor for gaskonverteringer, så det økonomiske incitament til ansøgning om gasreducerende projekter øges.

Aftalen kan læses i sin helhed på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside.

Vi nærlæser nu aftalen og følger udmøntningen tæt.

Energi
Klima