Klimastatus og -fremskrivning 2021

Energistyrelsens Klimastatus og -fremskrivning 2021 offentliggøres i dag.

Energistyrelsen offentliggør i dag Klimastatus og -fremskrivning 2021, der er den første i rækken af lovfastsatte klimafremskrivninger. Frem til den 11. maj vil det som en del af den offentlige høring være muligt at afgive bemærkninger til den samlede rapport. Fremskrivningen viser, at de seneste års politiske aftaler og den øvrige udvikling har reduceret den såkaldte manko for 70 procent klimamålet i 2030 fra 20 mio. ton CO2e til 11,8 mio. ton CO2e, så Danmark nu ventes at have reduceret udledningen af drivhusgasser med 55 procent i 2030, hvilket svarer til 8,2 mio. ton CO2e, under fravær af nye tiltag.

Udviklingen skyldes dels effekten af blandt andet klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, klimaaftalen for energi og industri m.v., aftalen om en grøn omstilling af vejtransporten, aftalen om en grøn skattereform og finansloven for 2021, dels en opjusteret forventning til mængden af biogas samt en nedjusteret forventning til udledningerne fra blandt andet arealer.

Se mere om Klimastatus og -fremskrivning 2021 på Energistyrelsens hjemmeside.

Energi
Klima