Kom godt i gang med din bæredygtighedsstrategi

En analyse viser, at miljø og bæredygtighed fylder rigtig meget i både tankegang og produktion ude i gartnerierne.

I sommerhalvåret foretog bureauet Green Network en analyse af potteplantesektorens arbejde med bæredygtighed og miljø. Analysen viser blandt andet, at miljø og bæredygtighed fylder rigtig meget i gartneriernes mindset og i særdeleshed i produktionen, som hele tiden bliver mere og mere forsvarlig.

Hvorfor ikke blive endnu bedre til det arbejde, så vi kan fortælle om det og positionere os på det. Miljø og bæredygtighed er ikke nyt i gartnerbranchen, men det er på tide, at det bliver en del af strategien ude i gartnerierne.

Med denne workshop forsøger Green Network at guide dig til at kickstarte det strategiarbejde, så du kan gå hjem og arbejde endnu mere målrettet med din grønne udvikling.

Du vil blandt andet blive klædt på til at arbejde meget mere målrettet med bæredygtighed. Sammen tages der fat på konkrete målsætninger og handleplaner. På den måde kan du sikre, at dine gode ideer og initiativer kommer ud over rampen og realiseres. 

Praktisk

  • Hvornår: Den 14. december 2022
  • Hvor: Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV
  • Tilmelding på Floradania Marketings hjemmeside senere på året

Program

  • Analysearbejde: Først udarbejdes der en analyse for at kortlægge egne interessenter og væsentlige fokusområder med bæredygtighed for øje
  • GAP: Vi arbejder videre med fokusområderne og laver en mindre GAP-analyse for at fastsætte ambitionsniveauet
  • Mål:  Med ambitionsniveauet på plads udformes og formuleres målsætninger, og der udformes en handlingsplan, der kan arbejdes ud fra fremadrettet
  • Øvelse med FN’s verdensmål: Kortlægning og udvælgelse af dit gartneris arbejde med verdensmålene
Verdensmål
Miljø
Klima
Potteplanter
Blomster