Kompensation for Brexit

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om udmøntningen af Brexit-reserven til dansk erhvervsliv.

Storbritanniens beslutning om at forlade EU har haft store konsekvenser for dansk fiskeri, men samtidig har det også ramt øvrige erhverv, der for eksempel sælger varer og tjenesteydelser til Storbritannien.

Danske virksomheder – særligt SMV’er – oplever derfor udfordringer ved handel med Storbritannien, for eksempel i form af øgede administrationsomkostninger på grund af produktcertificering, mærkning, grænsetjek m.v.

For at støtte danske virksomheder med at omstille sig til nye markeder og håndtere de store administrative byrder i Storbritannien har regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgået en politisk aftale, der fordeler de resterende 775 mio. kr. fra EU's Brexit-tilpasningsreserve. Der er allerede fordelt 1,3 mia. kr. til fiskeriet.

I aftalen afsættes der penge til tre overordnede indsatsområder, blandt andet hjælp til danske virksomheder med omstilling til nye eksportmarkeder eller udvikling af dele af deres forretningsmodel, som kan fremme den grønne og digitale omstilling. Derudover også til myndighedsindsatser og direkte kompensation til de hårdest ramte virksomheder.

Eksportfremme og internationalisering
Efter Brexit har danske virksomheder brug for at genbesøge deres netværk og konsolidere forretningsforbindelser og aftaler i Storbritannien for også at nå til en fælles forståelse af, hvordan man på begge sider omstiller sig til de ændrede betingelser for samhandel. Det betyder et større behov for erhvervsfremstød, herunder deltagelse i britiske messer, men også ind- og udgående delegationsbesøg, der vil gøre sig gældende i de første år efter Brexit.

Generel kompensationspulje til virksomheder
For at afbøde den forventede negative effekt af Brexit og understøtte virksomhederne i at opretholde deres markedsposition eller omstille sig til nye markeder vil der blive oprettet en generel kompensationspulje til de virksomheder, der kan dokumentere meromkostninger som direkte konsekvens af Brexit.

De pågældende virksomheder vil kunne søge om tilskud på indtil 50 procent af deres dokumenterede meromkostninger, dog maks. 250.000 kr. og min. 20.000 kr. Tilskuddene vil blive reduceret forholdsvist, såfremt der ansøges om mere end puljens samlede ramme på 173 mio. kr.

Aftalen er en stemmeaftale med forbehold for EU-Kommissionens godkendelse efter statsstøttereglerne. Aftaleteksten kan i sin helhed læses på Erhvervsministeriets hjemmeside.

EU