Kompensationsordningen for faste omkostninger genåbner

Før jul indgik regeringen en politisk aftale om, at den generelle kompensationsordning for virksomhedens faste omkostninger vil blive genåbnet som følge af de skærpede COVID-19-restriktioner. Aftalen er nu statsstøttegodkendt, og Erhvervsstyrelsen åbner i dag for ansøgning.

Den generelle kompensationsordning er for alle virksomheder, der i perioden fra den 9. december 2020 til den 17. januar 2021 taber mindst 30 procent af deres omsætning som følge af COVID-19. Erhvervsstyrelsen forventer, at op mod 25.000 virksomheder vil få glæde af ordningen.

De resterende kompensationsordninger under den politiske aftale forventer Erhvervsministeriet kan genåbne inden for kort tid. Det gælder blandt andet den målrettede ordning for virksomheder, der er direkte ramt af for eksempel tvangslukning eller forsamlingsforbud. Derudover ordningen for virksomheder, der er blev ramt af lokale nedlukninger i de syv nordjyske kommuner.

Senere i denne uge vil regeringen fremlægge lovforslag om, at små og mellemstore virksomheder kan få et rentefrit lån, som dækker januarbetalingen af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Corona
Støtteordning