COLOURBOX537982

Krav om autorisation ved køb af pesticider træder i kraft den 1. juli

Fra den 1. juli 2020 kan man kun købe og lovligt anvende professionelle pesticider, hvis man har en autorisation i Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB). Det kræver et sprøjtecertifikat og eventuelle opfølgningskurser for at få en autorisation.

For at forhandlere af pesticider må sælge pesticider godkendt til professionel brug efter den 1. juli 2020, skal de kontrollere, om deres kunder er autoriseret i MAB, eller om kunderne har mindst én medarbejder, der har en relevant MAB-autorisation.

Hvis man ikke har knyttet sit autorisationsnummer til et cvr-nummer, kan man ved køb af pesticider nøjes med at oplyse sit autorisationsnummer. Forhandleren vil sikkert foretrække, at man har knyttet sin autorisation til virksomhedens eller arbejdsgiverens cvr-nummer. Er det ikke tilfældet, skal forhandleren kontrollere autorisationsnummeret.

Direkte registrering i MAB foregår online. 

Pesticider
Miljø