Foto: Colourbox

Krav om præeksportcertifikat efter Brexit ved eksport af planter

Danske eksportører af planter mødes med krav om dansk præeksportcertifikat, når de eksporterer planter til Storbritannien via Nederlandene. Landbrugsstyrelsen undersøger, om det plantepas, der allerede følger med planterne, dokumenterer de nødvendige oplysninger.

I øjeblikket oplever de danske virksomheder udfordringer ved eksport af planter til Storbritannien via Nederlandene.

Landbrugsstyrelsen er i øjeblikket derfor i tæt dialog med den hollandske plantesundhedsmyndighed om en løsning. I mellemtiden udstedes der præeksportcertifikater for at sikre, at eksporten til Storbritannien kan fortsætte.

Der er to scenarier, som du bør være opmærksom på:

1) Bestil et præeksportcertifikat, hvis dine varer ompakkes i Nederlandene
Danske eksportører, der mødes med krav om præeksportcertifikat af den hollandske myndighed, bedes informere Landbrugsstyrelsen om dette, samtidig med at de bestiller præeksportcertifikatet. Præeksportcertifikatet udstedes administrativt ved henvendelse til Plantetilsynet på Augustenborg Slot og koster p.t. 482 kr. Gebyret inkluderer ikke levering, men sendes til virksomheden som Q-post. Vi undersøger i øjeblikket, om den hollandske plantesundhedsmyndighed godtager en scannet kopi af præeksportcertifikatet. I så fald vil Landbrugsstyrelsen kunne maile dokumentet til virksomheden.

Det bedste er at bestille præeksportcertifikatet forud for afsendelse af planterne, men det kan også udstedes, efter at forsendelsen har forladt Danmark – modsat et almindeligt plantesundhedscertifikat. Dette skyldes, at Landbrugsstyrelsen administrativt kan dokumentere, at planterne er avlskontrollerede, hvilket er kravet for udstedelse af præeksportcertifikatet. Kontakt derfor straks Landbrugsstyrelsen, hvis uheldet er ude, og planterne er opholdt ved grænsen.

2) Bestil et plantesundhedscertifikat, hvis dine varer sendes direkte til Storbritannien via Nederlandene
Såfremt varerne sendes via Nederlandene, men ikke ompakkes, efter at de er afsendt fra Danmark, kan virksomheden alternativt bestille et dansk plantesundhedscertifikat for forsendelsen. Prisen herfor er 893 kr., som inkluderer en halv times eksportkontrol. Plantesundhedscertifikatet udleveres af kontrolløren efter endt kontrol.

Bestilling af præeksportcertifikat ved Plantetilsynet
For at bestille et præeksportcertifikat skal du kontakte Plantetilsynet via Landbrugsstyrelsens hovedtelefonnummer 3395 8000 eller bestille det via Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Du finder blanketten i afsnittet ”Vejledninger og blanketter” under ”Bestilling af præeksportcertifikat”.

Landbrugsstyrelsen er i dialog med den hollandske plantesundhedsmyndighed
Landbrugsstyrelsen undersøger, om plantepasset, som følger med alle planter til plantning, er tilstrækkelig dokumentation, til at den hollandske plantesundhedsmyndighed kan udstede et hollandsk plantesundhedscertifikat på forsendelsen, som de danske planter indgår i. Landbrugsstyrelsen er meget opmærksom på problematikken og de store gener, der er opstået på denne måde, og søger en hurtig løsning via tæt myndighedskontakt. Når der er nyt, udsendes der en opfølgende nyhed.

Vil du vide mere om Brexit?
Landbrugsstyrelsen har lavet en hjemmeside om Brexit, og hvad det kan betyde for dig.

EU
Plantesundhed
Potteplanter
Blomster