Medicinsk Cannabis Industri

På et stiftende møde den 14. august er Medicinsk Cannabis Industri blevet dannet som en sektor under Dansk Gartneri.

Medicinsk Cannabis Industri (MCI) er dannet som en sektor inden for Dansk Gartneri. De deltagende medlemmer og gæster vedtog på mødet en forretningsorden, som med ganske få ændringer ligner den, der allerede eksisterer for Væksthusgrøntsagssektoren.

Forretningsudvalget består af fem personer, hvoraf de tre første er valgt for en foreløbigt toårig periode og resten for et år:

  • Mads Pedersen, Aurora Nordic
  • Mariolla Dolleris Schroll, Schroll Medical
  • Lars Nielsen, Cantiva
  • Morten Nøhr Mortensen, Rangers Pharmaceuticals
  • Farzad Jahanshahi, Medican

Forretningsudvalget har besluttet at mødes første gang i september 2019, hvor de vil konstituere sig med en formand.

MCI får til opgave via Dansk Gartneris sekretariat og konsulent i HortiAdvice Katrine Heinsvig Kjær at varetage interesserne for dansk medicinsk cannabis i forhold til en række erhvervspolitiske udfordringer på området. At der nu er stiftet en sektor betyder, at producenterne samlet set er styrket i forhold til dialogen med myndigheder og politikere.

Cannabis