Miljø- og klimateknologi 2022

Tilskud til investeringer i ny miljø- og klimateknologi for gartnerier åbner i midten af maj 2022 og løber frem til august 2022.

Miljø- og klimateknologi – tidligere blot kaldet miljøteknologi – henvender sig i 2022 til følgende seks sektorer: svin, kvæg, æg/fjerkræ, planteavl, kartoffelavl og gartnerier. Ordningen giver mulighed for at søge om tilskud til en række enkeltstående teknologier, som Aarhus Universitet på forhånd har vurderet har en tilstrækkeligt dokumenteret effekt på miljø og/eller klima.

I 2022 åbner miljø- og klimateknologiordningen for gartnerier inden for følgende tre indsatsområder: reduceret pesticidforbrug, reduceret energiforbrug og reduceret næringsstofforbrug. Forventningen er, at alle kvalificerede ansøgninger vil kunne imødekommes inden for de tentative økonomiske rammer.

Du kan læse mere om ordningen, når Landbrugsstyrelsen har sendt vejledning, bekendtgørelse og teknologilisten i ekstern høring i slutningen af januar 2022. Samtidig vil information om ordningen ligge på tilskudsguiden, som findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Om denne tilskudsordning
Miljø- og klimateknologi er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020, som er forlænget til og med 2022. Ordningen er 100 procent finansieret af EU. Formålet med ordningen er at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion. 

Miljøteknologi
Tilskudsordninger
Miljø
Klima
EU