Miljø- og klimateknologi 2022 åbner til efteråret

Ansøgningsrunden til Miljø- og klimateknologi 2022 åbner den 18. oktober 2022. Du kan allerede nu orientere dig om de forventede tilskudsberettigede teknologier i Tilskudsguiden.

Ansøgningsrunden til Miljø- og klimateknologi 2022 er tidligere blevet udskudt på grund af yderligere kvalitetssikring af bekendtgørelsesgrundlaget. Da kvalitetssikringen er blevet forsinket, udskyder Landbrugsstyrelsen nu ordningen til den 18. oktober 2022.

Inden ansøgningsrunden åbner, har du imidlertid mulighed for at planlægge din næste investering i ny miljø- og klimateknologi.

I Landbrugsstyrelsens Tilskudsguide kan du orientere dig i ordningens teknologiliste. Her du kan se de forventede tilskudsberettigede teknologier inden for alle sektorer og indsatsområder, herunder gartneri, planteskole, frugt og bær m.v. 

Bemærk, at teknologilisten endnu ikke har været i ekstern høring, og at der derfor kan komme ændringer til den endelige teknologiliste, blandt andet som følge af denne høring.

Landbrugsstyrelsen forventer, at ordningens bekendtgørelse og vejledning vil blive sendt i offentlig høring i slutningen af juli 2022. Landbrugsstyrelsen opdaterer løbende Tilskudsguiden med ny information.

Miljø- og klimateknologi er en del af det danske landdistriktsprogram for 2014-2020, der er blevet forlænget til 2022. Gennem tilskud til investeringer i nye teknologier har ordningen til formål at forbedre jordbrugets konkurrenceevne, styrke indsatsen for at forbedre klimaet, bruge naturens ressourcer bæredygtigt og skabe en balanceret udvikling i landdistrikterne.

I 2022 har regeringen øremærket 55 mio. kr. til gartnerierhvervet. Det er væsentligt mere end i de tidligere år. Projekterne kan medfinansieres med 40 procent.

Miljøteknologi
Tilskudsordninger
Miljø
Klima
EU