Miljøteknologiordningen 2018

Landbrugsstyrelsen har nu offentliggjort tilbudsskabeloner, en revideret vejledning og en opdateret faglig DCA-rapport til miljøteknologiordningen 2018. Ordningen er åben for ansøgning i perioden fra 3. august til 2. oktober 2018.

Landbrugsstyrelsen opfordrer ansøgerne til at benytte de nu offentliggjorte tilbudsskabeloner, når det er nødvendigt at indhente to tilbud på miljøteknologi i 2018. Med skabelonerne bliver det både mere enkelt at søge og hurtigere at behandle ansøgningen.

For at gøre processen meget enkel har Landbrugsstyrelsen lavet tilbudsskabeloner til alle de teknologier, som der kan søges tilskud til. Tilbudsskabelonerne er en hjælp til at indhente to tilbud og sørge for, at styrelsen får alle de informationer, der er brug for.

Du kan finde tilbudsskabelonerne i Landbrugsstyrelsens tilskudsguide.

Sådan gør du:

  1. Du finder skabelonen til den teknologi, som du vil søge tilskud til, i tilskudsguiden.
  2. Du sender den relevante skabelon til to tilbudsgivere. Husk, at tilbudsgiverne skal være uafhængige af hinanden.
  3. Tilbudsgiverne udfylder og underskriver alle de felter, som de skal, og sender retur til dig.
  4. Du udfylder alle dine felter.
  5. Du sender de to tilbudsskabeloner sammen med dit ansøgningsskema i Tast selv-service.

Hvis dit projekt er en bygge-/anlægsopgave, som er omfattet af udbudsreglerne, skal du være opmærksom på de gældende udbudsregler. Tilbudsskabelonerne tager nemlig ikke højde for, om udbudsreglerne bliver overholdt. 

Landbrugsstyrelsen har også opdateret vejledningen om tilskud til miljøteknologi samt lagt DCA-rapporten til miljøteknologiordningen i tilskudsguiden. Rapporten er den faglige redegørelse fra Aarhus Universitet om de forskellige miljøteknologier.

Landdistriktsprogrammet
Miljøteknologi
Tilskudsordninger