Miljøteknologiordningen for gartneri åbner den 1. oktober 2019

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort ansøgningsmaterialet til brug ved ansøgning om tilskud til ny miljøteknologi til gartnerier. Ansøgningsperioden er fra den 1. oktober til den 3. december 2019.

2019-ordningen er som noget nyt sat op med standardomkostninger. Det vil sige, at Landbrugsstyrelsen har fastsat en pris for de enkelte teknologier og investeringer. Derfor behøver ansøger ikke længere at skulle indhente og vedlægge to tilbud til sin ansøgning om tilsagn.

Puljen til gartnerier er i 2019 på 13 mio. kr. Pengene er tentativt fordelt med 7 mio. kr. til reduktion af energiforbruget, 3 mio. kr. til reduktion af pesticidforbruget og 3 mio. kr. til reduktion af næringsstofforbruget.

Vejledningen kan læses på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Vær opmærksom på, at der kun kan søges om tilskud til teknologier, som fremgår af den særlige teknologiliste for gartnerier. Ligesom i 2018 er miljøeffekten standardiseret og skal derfor ikke selvangives.

Miljøteknologiordningen er en del af det danske landdistriktsprogram for 2014-2020 og er 100 pct. finansieret af EU. Formålet er at reducere miljøpåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion. 

Miljøteknologi
Landdistriktsprogrammet
Tilskudsordninger