Møde med miljøministeren om forlænget overgangsperiode

I forlængelse af samrådet med miljøminister Lea Wermelin har Dansk Gartneri haft møde med ministeren om vores ønske om en forlænget overgangsperiode for vigtige pesticider til åbne væksthuse.

Miljøstyrelsen har pr. dags dato sagsbehandlet 23 ud af branchens 59 ansøgninger om godkendelse af pesticider til åbne væksthuse. De sidste ansøgninger er fortsat vigtige for at levere planter og fødevarer af ordentlig kvalitet. Vi har derfor flere gange udtrykt ønske om en forlængelse af overgangsperioden for de pesticider, som vi allerede har indsendt ansøgninger om til Miljøstyrelsen.

2020 var året, hvor vi som branche fik til opgave at ansøge om godkendelse af pesticider til åbne væksthuse, og hvor Miljøstyrelsen skulle udarbejde deres eksponeringsscenarie til brug i sagsbehandlingen. På trods af at overgangsperioden for længst er overstået, har vi først set eksponeringsscenariet i april 2021, og derfor mangler mange ansøgninger at blive sagsbehandlet.

Miljøstyrelsen anerkender, at det har været rigtig svært at sagsbehandle branchens ansøgninger. På trods heraf ønsker hverken Miljøstyrelsen eller miljøminister Lea Wermelin at forlænge overgangsperioden med det argument, at der ikke er tale om ny lovgivning, da der kun er blevet lavet en praksisændring i forståelsen af åbne og lukkede væksthuse. Vores argument er netop, at den lille praksisændring har meget stor negative konsekvenser for erhvervet. Det argument synes ikke hørt og anerkendt af miljøministeren.

På mødet blev det aftalt, at Dansk Gartneri skal holde et nyt møde på ledelsesniveau med Miljøstyrelsen om processen for at komme i mål med ansøgningerne. Desuden skal der være et opfølgende møde med miljøministeren til efteråret.

Miljø
Pesticider
Spildevand