Foto: Colourbox

Mulighed for nationale hjælpepakker

EU-Kommissionen har nu midlertidigt ændret statsstøttereglerne, hvilket giver mulighed for nationale hjælpepakker.

Med baggrund i den overordnede udmelding om tiltaget REPowerEU har EU-Kommissionen nu midlertidigt ændret statsstøttereglerne. Det åbner op for særlige nationale ordninger for virksomheder, der er blevet økonomisk ramt af krigen i Ukraine, som udelukkende skal finansieres af de enkelte medlemsstater.

De overordnede elementer er følgende:

  • Loftet over den såkaldte de minimis-støtte hæves med op til 260.000 kr. pr. virksomhed inden for jordbruget over tre år og op til 3 mio. kr. for andre virksomheder
  • Der åbnes mulighed for statsgaranti til bankerne for lån med reduceret rente til ramte virksomheder
  • Der laves en særlig ordning for energiintensive virksomheder med energiomkostninger på mere end 3 procent af omsætningen, hvor der tales om kompensation for op mod 50 procent af meromkostningerne.

Der er dog ingen EU-penge ved disse tiltag. Det er helt op til de enkelte nationalstater at anvende mulighederne. Vi er bekendt med, at Sverige vil benytte sig af mulighederne, og i Holland forventes det også, at der kommer nogle ordninger, som vil komme gartnerierhvervet til gode. Dansk Gartneri vil drøfte mulighederne med regeringen.

Tilskudsmuligheder under statsstøttereglerne er generelt svære at udnytte med fornuft. De er velegnede til mindre jordbrug og gartnerier, hvorimod større virksomheder hurtigt rammer støtteloftet.

Dansk Gartneri følger op på mulighederne givet af Kommissionen.

EU
Energi
Støtteordning