Mulighed for tilskud til opstilling af forsøgsvindmøller på land

Energistyrelsen åbner for ansøgninger om tilskud til opstilling af forsøgsvindmøller gennem ny pulje. Der bliver givet tilsagn efter først-til-mølle-princippet, og der kan senest søges den 15. november 2023. Der er 80 millioner kroner i puljen.

Puljen skal primært understøtte opstillingen af fuld-skala forsøgsvindmøller på de to nationale testcentre for store vindmøller på land ved Høvsøre og Østerild.

Det er alligevel muligt at søge til projekter, uden for disse centre. Så længe opstiller af vindmøller indgår i et samarbejde med fabrikanter og producenter af vindmøller med henblik på at sikre, at ordningen understøtter innovation og den teknologiske udvikling inden for vindenergi.

Puljen er et led i en samlet national indsats for at styrke innovation og udvikling indenfor ny og forbedret vindmølleteknologi.

  • Der kan ydes investeringsstøtte til opstillingen på maksimalt 16 millioner kroner pr. mølle inden for en samlet bevilling på 80 millioner kroner i 2023.
  • Der bliver givet tilsagn om tilskud efter først-til-mølle-princippet, men seneste frist for indgivelse af ansøgning i 2023 er den 15. november. Energistyrelsen forventer, at der bliver tilført nye midler til puljen i 2024.
  • Støtte skal søges via Energistyrelsens digitale ansøgningsportal, som åbner for indgivelse af ansøgninger den 14. august 2023.

Du kan læse mere om ordningens indhold, tildelingskriterierne samt de administrative forhold ved ansøgning i indkaldelsen.

Læs det samlede ansøgningsmateriale

Energi
Støtteordning
Forskning og innovation
Investering og finansiering
Tilskudsordninger