Nu åbner Fonden for Plantebaserede Fødevarer for ansøgning

Fonden for Plantebaserede Fødevarer åbner nu den første ansøgningsrunde med en pulje på 58 mio. kr., der skal styrke både udbud og efterspørgsel såvel som sammenhængen i sektoren for plantebaserede fødevarer. Ansøgningsrunden lukker den 31. august 2023.

I årets ansøgningsrunde, som har frist den 31. august 2023, har bestyrelsen for Plantefonden valgt at fokusere på udviklingsområdet efterspørgselsfremme. Dermed vil bestyrelsen prioritere projekter, der arbejder inden for følgende indsatsområder:

 • Projekter, der vil øge andelen af plantebaseret mad i offentlige og private storkøkkener og foodservices
 • Projekter, der vil øge danskernes private forbrug af plantefødevarer
 • Projekter, der vil øge efterspørgslen efter danske plantefødevarer på eksportmarkederne

Det understreges dog, at særligt gode og relevante projekter, der falder ind under fondens øvrige indsatsområder, potentielt også kan opnå støtte i den første ansøgningsrunde. De øvrige indsatsområder favner projekter, der arbejder med:

 • At øge mængden og kvaliteten af de planteprodukter, der kommer på markedet
 • At øge volumen i dansk plantefødevareproduktion til lands og til vands
 • At styrke hele værdikæden

Hvad de seks udviklingsområder konkret dækker over, kan du læse meget mere om i Plantefondens handlingsplan for 2023, hvor der også gives eksempler på projekttyper. 

Plantefonden kan give tilsagn om projekttilskud til grupper eller sammenslutninger af følgende:

 1. Ejere, forpagtere og brugere af jordbrugsbedrifter og akvakulturanlæg
 2. Private virksomheder, brancheorganisationer og lignende
 3. Foreninger
 4. Selvejende institutioner
 5. Offentlige og private forskningsinstitutioner
 6. Forsknings- og vidensformidlingsinstitutioner
 7. Offentlige institutioner såsom regioner og kommuner

Plantefonden støtter projekter, der bidrager til at udvikle sektoren for plantebaserede fødevarer i Danmark.

Landbrugsstyrelsens hjemmeside kan du se meget mere om, hvordan du søger om projekttilskud i Plantefonden. 

Hvis du er interesseret i at høre mere om det strategiske grundlag for Plantefonden, de tanker, der ligger i fondens seks udviklingsområder, samt hvordan du rent praktisk søger om projekttilskud, kan du deltage i Plantefondens ansøgerwebinar den 13. juni kl. 9.00-12.00. Ansøgerwebinaret afholdes via Skype og vil blive optaget og gjort tilgængelig på Plantefondens hjemmeside. Der er åbnet for tilmelding til webinaret. 

Tilskudsordninger
Frugt og grønt
Fødevarer
Frilandsgartnerier
Væksthusgrøntsagssektoren