Nu kan du søge om etablering af direkte linjer

Den nye elforsyningslov muliggør direkte linjer mellem energiproduktion og -forbrug. Det er derfor nu muligt at ansøge om tilladelse til etablering af direkte linjer hos Energistyrelsen.

Muligheden kommer som følge af en revidering af elforsyningsloven, som har til hensigt at skabe en større grad af samplacering af produktion og forbrug af vedvarende energi via såkaldte direkte linjer.

Hvad er en direkte linje?
En direkte linje er en elektricitetsforbindelse, som kobler produktions- og forbrugsanlæg direkte, og som helt eller delvist erstatter benyttelsen af det kollektive elforsyningsnet. Direkte linjer er således en undtagelse fra hovedreglen om, at al transport og distribution af elektricitet sker via det kollektive elforsyningsnet.

En direkte linje kan fuldstændig erstatte det kollektive net ved at levere elektricitet direkte mellem forbrug og produktion, uden at hverken produktions- eller forbrugsanlægget er tilsluttet til det kollektive elforsyningsnet.

Direkte linjer skal give energisektorens mange aktører et bedre incitament til at koble elproduktion og elforbrug direkte – helt eller delvist uden om det kollektive elforsyningsnet.

Informationsmøder
Energistyrelsen inviterer til informationsmøder om direkte linjer i maj. Her vil Energistyrelsen informere om ansøgningsproceduren for etablering af direkte linjer.

Allerede nu kan du finde en ansøgningsvejledning på Energistyrelsens hjemmeside.

Møderne afholdes:

  • Den 22. maj kl. 10.00-12.00 hos Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, møderum ”Mødesal”
  • Den 30. maj kl. 13.30-15.30 hos Energistyrelsen, Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg, møderum ”Kantinen”

Deltagelse er gratis. Tilmelding er obligatorisk og foregår ved at udfylde tilmeldingsblanketten:

Energi