Ny aftale forlænger hjælpepakker

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgår en aftale, der giver yderligere hjælp til selvstændige, virksomheder og lønmodtagere.

Nye og mere smitsomme virusvarianter giver anledning til bekymring, og derfor har regeringen valgt at følge indsatsgruppens anbefaling om at fastholde de gældende skærpede restriktioner til og med februar.

På denne baggrund er regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet netop blevet enige om en ny aftale med yderligere tiltag for i alt ca. 9,5 mia. kr., der skal hjælpe danske selvstændige, virksomheder og lønmodtagere.

Samtidig er det blevet besluttet, at hvis restriktionerne forlænges til efter februar, vil hjælpepakkerne samt de målrettede puljer til erhvervs- og kulturaktivitet også blive forlænget til og med den 30. april 2021.

Her er aftalens hovedpunkter:

Til selvstændige m.v.

 • Loftet for selvstændige forhøjes fra 23.000 kr. til 33.000 kr. om måneden for selvstændige med mindst én fuldtidsansat og til 30.000 kr. om måneden for selvstændige uden ansatte. For at modtage den forhøjede kompensationssats er det et krav, at den selvstændige ikke tager mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtages.
 • Kravet for, hvor stor en omsætning man skal have for at få adgang til kompensationsordningen for selvstændige, sænkes fra 10.000 kr. om måneden til 8.000 kr. om måneden. Kravet for indkomst sænkes tilsvarende i kompensationsordningerne for freelancere m.v. samt i den midlertidige kunststøtteordning.
 • Begge ændringer sker med tilbagevirkende kraft fra den 9. december 2020, og det vil være muligt for selvstændige, der allerede har søgt ordningerne, at søge igen. Der tages forbehold for, at ændringerne kræver statsstøttegodkendelse.

Til virksomheder

 • Der afsættes 175 mio. kr. til forenkling af ansøgningsprocessen og forbedring af kompensationsordningen for faste omkostninger.
 • Leverandører til offentlige arrangementer med mindst 50 deltagere får adgang til kompensationsordningen for faste omkostninger.
 • Garanti- og låneordninger i Vækstfonden og EKF forlænges til og med april 2021.
 • Der oprettes en pulje på 35 mio. kr. til at kompensere de virksomheder, der har sæsonbetonede, letfordærvelige varer med en udløbsdato på over en måned. Der vil være et loft på 200.000 kr. pr. virksomhed.

Til lønmodtagere

 • Den midlertidige ret til sygedagpenge forlænges med to måneder, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. april 2021.
 • Suspensionen af 225-timers reglen forlænges tilsvarende med to måneder til og med den 30. april 2021.
 • Suspensionen af dagpengeforbruget forlænges til og med april 2021.
 • Forlængelse af ret til uddannelse med 110 procent dagpenge.

Desuden videreføres aktivitetspuljerne, biografpuljen, museumspuljen, puljen til folkehøjskoler m.v. samt foreningspuljen, og der afsættes yderligere 50 mio. kr. til foreningspuljen. Endelig forlænges den udvidede SU-lånemulighed.

Læs mere om de hjælpepakker, som allerede er aktive, på Virksomhedsguiden. Her finder du en nærmere beskrivelse af de krav, der skal opfyldes for at kunne søge. Kontakt eventuelt din revisor, hvis du er i tvivl om, hvorvidt kravene kan opfyldes. 

Corona
Støtteordning