Ny dyrkningsvejledning for økologiske æbler og pærer

Nu kan alle både læse, se og høre, hvordan man dyrker økologiske æbler og pærer. En spritny dyrkningsvejledning med indbyggede videoklip indeholder masser af nyttige anvisninger for nye økoavlere og inspiration for etablerede økoavlere.

Den nye dyrkningsvejledning for økologiske æbler og pærer, der er udkommet i 2020, indeholder links til 37 små videoklip fra 14 danske frugtplantager. Sammen med tekst og billeder giver de et godt og levende overblik over, hvordan man dyrker økologiske æbler og pærer.

Vejledningen er på 64 sider, og kun et par stykker omhandler selve plukningen. Det viser tydeligt, at frugttræer ikke bare passer sig selv, men kræver en masse arbejde og planlægning, inden man kan høste frugten.

Vejledningen omhandler hele processen fra bar mark til frugtproduktion, både for intensive og ekstensive plantager.

Hele vejen rundt
Der indledes med økonomiske betragtninger, og det står ret klart, at det ikke er økonomien, der alene kan begrunde et liv som frugtavler. Vejledningen kommer rundt om alle væsentlige emner i dyrkningen.

 • Indledningsvis omtales omlægning til økologisk drift, plantagedesign, dyrkningssystemer, sorter, grundstammer og bestøversorter.
 • Etablering, herunder placering af plantagen, hegning, plantning og trækvalitet. Sortsvalget er selvfølgelig en meget vigtig del af dette.
 • Beskæring, blandt andet maskinbeskæring og beskæring i relation til trætype.
 • Ukrudtsregulering er vigtigt og beskrives blandt andet med små film af fem forskellige ukrudtsredskaber i funktion.
 • Gødskning omtales kort, blandt andet bladgødskning og gødskning med grønt-afklip.
 • Frugtsætningen og vigtigheden af bestøversorter og pleje af bierne er omtalt.
 • Plantesundhed er et stort emne, som beskrives i form af generelle forebyggende ting, for eksempel sortsvalg, blomsterstriber, fuglekasser, regnmarkiser, sundhedsbeskæring, feromonforvirring m.m. Alle skadevoldere og nytteorganismer er dog også beskrevet individuelt.
 • Til slut kan man læse lidt om høst, modenhedstest, sortering og opbevaring.
 • I bilagene er alle de gode råd opsummeret nemt og overskueligt i en arbejdskalender for henholdsvis æble- og pæreproduktion.

Du kan læse vejledningen på www.ecoadvice.dk og på www.hortiadvice.dk.

Tjek gældende regler
Bemærk, at de konkrete muligheder vedrørende gødning og plantebeskyttelse ændres løbende og kan være ændret siden redaktionens slutning. Tjek altid ”Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion” og www.middeldatabasen.dk for de gældende regler vedrørende gødskning og godkendte bekæmpelsesmidler.

Forfattere og støtte
”Dyrkningsvejledning for Økologiske Æbler og Pærer” er udarbejdet i 2019-2020 af Økologisk VKST og er forfattet af:

 • Konsulent Maren Korsgaard, Økologisk VKST.
 • Konsulent Hanne Lindhard Pedersen, HortiAdvice.

Vejledningen er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug.

Publikationer
Frilandsgartnerier
Frugt og grønt
Økologi