Ny kommuneplan for Odense Kommune

Odense Kommune har sendt et forslag til Kommuneplan 2020-2032 i høring.

Dansk Gartneri har modtaget et forslag til Kommuneplan 2020-2032 for Odense Kommune i høring. Kommunen har under drøftelser med Dansk Gartneri om forslaget bekræftet, at der for så vidt angår de nuværende udlagte væksthusområder ikke er nogen ændringer i forslaget til den nye kommuneplan, bortset fra at der i væksthusområdet i Bellinge er sket en udvidelse af væksthusområdet i forhold til de aktiviteter, der foregår i cannabisgartneriet Aurora Nordic A/S.

I lighed med den nuværende kommuneplan indeholder forslaget til Kommuneplan 2020-2032 stadig fire områder omkring Odense, der er udlagt til væksthusområde: Odense Nord/Stige, Bellinge, Fangel og Åsum. Det bemærkes, at forslaget ikke indeholder oplysninger om, at væksthusområderne kan udlægges til boligbebyggelse på et senere tidspunkt.

Kommunen har samtidig oplyst Dansk Gartneri, at alle interessenter, der måtte antages at have en interesse i den nye plan, er blevet hørt – på linje med Dansk Gartneri.

Dansk Gartneri agter at afgive et høringssvar over forslaget til Kommuneplan 2020-2032 til Odense Kommune. Vi opfordrer i den forbindelse de medlemmer, der enten vil blive berørt af forslaget eller på anden måde har en interesse i at kommentere på det, til at rette henvendelse til Dansk Gartneri.

Spørgsmål og kommentarer til forslaget til den nye kommuneplan kan rettes til Jens Peter Licht på telefon 3339 4547 eller via e-mail til jepl@danskgartneri.dk.

Odense Kommune har udarbejdet et kort, der grafisk viser den gamle og den nye plan. Det let skraverede område i den nordlige del af væksthusområdet i Bellinge illustrerer ændringen med cannabisgartneriet Aurora Nordic A/S.

Forslaget til Kommuneplan 2020-2032 er i høring til og med den 31. august 2020 og kan læses på Odense Kommunes hjemmeside, hvor det også er muligt at afgive høringssvar.