Ny miljøindsats i Dansk Gartneri

For at styrke indsatsen på miljøområdet har bestyrelsen i Dansk Gartneri besluttet at, der skal oprettes en stilling med fokus på miljøspørgsmål.

Bestyrelsen i Dansk Gartneri besluttede på et møde den 23. marts 2021 at gøre en ekstraordinær indsats i forhold til de nye miljøkrav, som væksthusbranchen stilles overfor. Bestyrelsen ønsker samtidig at styrke erhvervets miljøprofil, som er en klar konkurrenceparameter i afsætningen. 

Indsatsen består i oprettelsen af en ny stilling, hvor der skal arbejdes med at identificere miljøudfordringerne, informere om ”best pratice” på miljøområdet samt sikre direkte dialog med gartnerierne om praktiske løsninger.

Opgaven søges finansieret via de berørte sektorer og Dansk Gartneri.

Miljø
Spildevand
Pesticider