Ny næstformand i Dansk Gartneri

På Dansk Gartneris ekstraordinære generalforsamling den 19. maj 2022 blev Henrik Hansen fra JH Planter valgt som ny næstformand.

Som annonceret på generalforsamlingen i Dansk Gartneri torsdag den 31. marts 2022 genopstillede Søren Flink Madsen fra Yding Grønt ikke som næstformand.

Den 19. maj 2022 afholdt Dansk Gartneri derfor ekstraordinær generalforsamling via Microsoft Teams, hvor Henrik Hansen fra JH Planter blev valgt som ny næstformand.

Henrik Hansen takkede for valget og tilliden og lovede at fortsætte den store indsats, som Søren Flink Madsen gennem mange år har gjort for gartnerierhvervet i Danmark.

Foto: Annemarie Bisgaard