Graf og briller

Ny regnskabsstatistik fra Danmarks Statistik

Den 27. oktober udgav Danmarks Statistik regnskabsstatistikken for gartnerierhvervet i 2016.

Statistikken viser en fremgang i det gennemsnitlige driftsresultat, som i 2016 var på 688.000 kr.

2016 har budt på fremgang for alle sektorer inden for gartnerierhvervet, hvoraf potteplantegartnerierne har haft den største fremgang med et gennemsnitligt driftsresultat på 785.000 kr. Årets resultat for pottteplantegartnerierne er mere end fordoblet fra året før.

Det største bruttoudbytte ses hos gartnerier med væksthusgrøntsager, som har haft et bruttoudbytte på 17,4 mio kr. hvor udbyttet for frilandsgrøntsager og potteplantegartnerier lå på hhv. 10,5 og 11,7 mio. kr. Planteskolernes gennemsnitlige bruttoudbytte lå på 5,2 mio. kr. og frugt- og bærplantager på 2,5 mio. kr.    

Danmarks Statistik skriver at fremgangen i erhvervet dels skyldes en prisstigning på gartneriprodukter og dels at gartnerierne er blevet færre men større gennem de seneste år.

Regnskabsstatistikken kan ses her på Danmarks Statistiks hjemmeside 

Publikationer
Potteplanter
Blomster
Frugt og grønt
Planteskoler
Væksthusgrøntsagssektoren
Frilandsgartnerier