Ny strategi for udvikling af plantebaserede fødevarer

Landbrug & Fødevarer har sammen med Vegetarisk Forening og Tænketanken Frej lanceret en fælles strategi for udvikling og forskning i plantebaserede fødevarer, som skal understøtte udviklingen af plantebaserede fødevarer med dansk oprindelse.

Markedspotentialet for plantebaserede fødevarer er stort, men der mangler en del led i værdikæden, for at producenter og virksomheder i fødevareklyngen i Danmark kan finde hinanden, så vi kan få danskproducerede produkter baseret på danske råvarer ud i markedet.

I strategien ”Plantebaserede fødevarer: Forsknings- og udviklingsstrategi for et nyt vækstområde i den danske fødevareproduktion” kan man også læse meget mere om, hvilke konkrete led der mangler – lige fra forædling af afgrøder til viden om tilberedning af plantebaserede måltider.

Overordnet anbefaling
1. En ny samarbejdsmodel i værdikæden

Forsknings- og udviklingsanbefalinger med følgende fokusområder
2. Afgrøder
3. Forarbejdning af råvarer
4. Produktion af fødevarer
5. Detail, foodservice og forbrugere
6. Fire tværgående emner: 1) Sundhed og ernæring, 2) Sporbarhed og fødevaresikkerhed, 3) Dokumentation af bæredygtighed og 4) Reduktion af spild og udnyttelse af rest- og sidestrømme

Anbefalinger til at styrke en videnbaseret udvikling af den plantebaserede værdikæde
7. Etablering af testfaciliteter og demonstrationsanlæg
8. Sikring af videnoverførsel og uddannelse

Strategien er udarbejdet af Landbrug & Fødevarer på baggrund af interviews med en række interessenter inden for plantebaserede fødevarer, herunder også Dansk Gartneri. 

Forskning og innovation
Klima
Fødevarer
Frugt og grønt
Frilandsgartnerier
Væksthusgrøntsagssektoren