Ny vejledning om generiske klimaanprisninger og kostråd

Dansk Gartneri har deltaget i et netop afsluttet projekt, som sætter fokus på brugen af generiske klimaanprisninger og kostråd, så det frem over bliver lettere for forbrugerne at træffe de klimarigtige og sunde valg.

Der er generelt stor forskel på, hvor stort et klimaaftryk de forskellige fødevarer sætter, og det kan forbrugerne have svært ved at overskue.

I projektet er der skabt en vejledning, der giver eksempler på, hvordan virksomheder kan bruge generiske klimaanprisninger og kostråd i deres markedsføring.  Vejledningen gør det nemmere for virksomhederne at kommunikere retvisende i forhold til klima­anprisninger og kostråd, samtidig med at forbrugerne er bedre hjulpet, når de ønsker at vælge de klimavenlige fødevarer.

Det er et faktum, at fødevarekategorierne grøntsager, frugter, bælgfrugter, kartofler og kornprodukter er blandt de fødevarer, der har det laveste klimaaftryk, hvorimod kød – særligt okse- og lammekød – har et højere klimaaftryk. De eksem­pler på generiske klimaanprisninger, der gives i vejledningen, tager udgangspunkt i dette overordnede billede. Inden for vejledningens rammer er der derfor kun taget stilling til brug af generiske klimaanprisninger i forbindelse med generisk markedsføring af fødevarekategorier.

De eksempler på brug af kostråd, der gives i vejledningen, tager udgangspunkt i De officielle Kostråd – godt for sundhed og klima. Eksemplerne kan anvendes både på/ved konkrete produkter og i generisk markedsføring af de omfattede fødevarekategorier.

Det gælder generelt, at en anprisning vedrørende klima kan bruges, såfremt oplysningen ikke er vildledende, uklar eller forvirrende for forbrugeren, og oplysningen kan dokumenteres. Dette er der taget højde for i eksemplerne i vejledningen.

Vejledningen er udarbejdet i regi af Rådet for sund mad med De Samvirkende Købmænd som projektleder og deltagelse af Fødevarestyrelsen, Bryggeriforeningen, Coop, Dagrofa, DI Fødevarer, Dansk Erhverv, HORESTA, Landbrug & Fødevarer, MLDK Mærkevareleverandørerne, REMA 1000 og Dansk Gartneri.

Vejledningen kan findes på Rådet for sund mads hjemmeside.

Energi
Klima
Fødevarer
Frugt og grønt
Markedsføring
Frilandsgartnerier
Væksthusgrøntsagssektoren