Nye ansøgningsdatoer for tilskud fra Erhvervspuljen i 2022

Energistyrelsen offentliggør nu datoer for næste års ansøgningsrunder i Erhvervspuljen. Der planlægges i alt fem ansøgningsrunder med første åbning allerede i januar 2022, hvor der er afsat op til 225 mio. kr.

Erhvervspuljen understøtter private virksomheders grønne omstilling ved at give tilskud til projekter, der reducerer energiforbruget. Det kan for eksempel være udskiftning af gamle olie- og gaskedler med nye varmepumper, der kører på grøn strøm.

Datoerne for de fem puljeåbninger i 2022 ses herunder. Alle ansøgningsrunder i Erhvervspuljen består af en fase 1, hvor der indsendes en indledende ansøgning, samt en fase 2, hvor den endelige ansøgning indsendes. Ansøgningsrunderne er primært placeret i første halvår, hvilket blandt andet skyldes, at sidste ansøgning skal være færdigbehandlet inden jul.

   Fase 1   Fase 2 
 Runde 1  4. januar – 18. januar  25. januar – 15. marts
 Runde 2  15. februar – 1. marts  8. marts – 16. april
 Runde 3  29. marts – 12. april  21. april – 7. juni
 Runde 4  31. maj – 14. juni  21. juni – 23. august
 Runde 5  30. august - 13. september  20. august – 1. november
     

Datoerne er foreløbige og kan blive ændret, hvis Energistyrelsen vurderer det nødvendigt.

Foreløbige resultater af fjerde ansøgningsrunde i 2021
Dette års fjerde og sidste ansøgningsrunde i Erhvervspuljen var åben for fase 1-ansøgninger fra den 17. august til den 14. september. I ansøgningsrunden har Energistyrelsen oplevet en stor stigning i interessen for Erhvervspuljen. Der blev nemlig modtaget i alt 344 ansøgninger for ca. 126 mio. kr., hvilket er næsten en tredobling i forhold til den seneste ansøgningsrunde. Med ansøgningerne modtaget i fjerde runde har Energistyrelsen i 2021 samlet set modtaget knap 1.100 ansøgninger og et ansøgt tilskudsbeløb på ca. 340 mio. kr.

Læs mere i Energistyrelsens faktanotat om de foreløbige resultater af udmøntningen af Erhvervspuljen i 2021.

Energi
Klima
Tilskudsordninger