Foto: Colourbox

Nye specialistkurser om planteforædling

Danmark er et af de EU-lande, som har en lang tradition inden for planteforædling og planteproduktion. For at sikre fremtidens udvikling af nye produkter er det vigtigt at understøtte den vigtigste ressource i disse virksomheder.

Teknologisk Institut har i samarbejde med Idy van Leeuwen (en hollandsk samarbejdspartner), DeSeed Denmark og Den Grønne Konsulenttjeneste udviklet en række specialistkurser. Kurserne forbereder medarbejderen på at optimere og udvikle de forskellige forædlingsprocesser og -metoder. Derudover vil medarbejderen blive opdateret inden for både moderne og traditionelle planteforædlingsmetoder og især den vigtige kobling af begge principper. Kurserne vil blive afholdt på engelsk og dansk.

Det første kursus om planteforædling blev gennemført i februar 2020. Her blev kursusdeltagerne, som var alt fra planteforædler over forsøgsmedarbejder til laborant, undervist i praktisk planteforædling, herunder viden om genetik og reproduktion, hybrid- og resistensforædling og polyploiditet med praktisk anvendelse. Erik Tybirk og Hans Henrik Kampmann bidrog begge med deres mange års erfaringer i planteforædling. Udgangspunktet for det konkrete kursusniveau var kursusdeltagernes eget kendskab.

Derudover afholdes et nyt kursus om DNA-teknikker og moderne planteforædlingsmetoder første gang i november 2020. Her er fokus på at forstå de enkelte arbejdstrin inden for forskellige moderne planteforædlingsmetoder, blandt andet markørteknik og mutationsforædling.  Molekylær planteforædler Jihad Orabi vil bidrage til kurset med hans omfattende erfaringer.

I januar 2021 vil der for første gang blive afholdt et in vitro-kursus, hvor fokus er på vævskultur som værktøj til at dyrke planter og på planteforædlingsmetoder, blandt andet til cannabisbranchen. Kurset vil give et overblik over, hvordan metoder kan hjælpe med at øge planters kvalitet, og hvordan man kan udvikle nye plantesorter.

Der vil blive udviklet flere kurser efter behov. Det er også muligt at gennemføre et (lukket) virksomhedskursus tilpasset den enkelte virksomheds behov.

For flere informationer henvises til Teknologisk Instituts hjemmeside samt seniorspecialist og ph.d. Anna-Catharina Röper, telefon 7220 3431, e-mail annr@teknologisk.dk.

Forskning og innovation