Nye testkrav for tilrejsende arbejdskraft og stop for praktikanter

I bestræbelserne på at nedbringe smittetrykket har regeringen gennemført yderligere stramninger for praktikanter og vandrende arbejdskraft.

Nye testkrav
Fra midnat natten til søndag den 7. februar 2021 kom der nye skærpede krav om test af tilrejsende arbejdskraft, som kommer til Danmark for at arbejde. De nye regler indebærer, at arbejdsgivere, der har tilrejsende arbejdskraft ansat, skal kunne dokumentere, at disse ansatte er blevet PCR-testet mindst to gange. Testen skal laves mindst 48 timer efter indrejsetesten forud for ankomst til Danmark og igen senest 96 timer efter indrejsetesten.

Det skærpede testkrav følger op på tidligere tiltag fra efteråret for at dæmme op for smittespredningen hos vandrende arbejdskraft.

Arbejdsgivere skal i forbindelse med Arbejdstilsynets kontrol på arbejdspladser med tilrejsende arbejdskraft kunne dokumentere, at der er foretaget en PCR-test efter de gældende regler. Arbejdsgiverne skal desuden kunne fremvise en plan for testning af tilrejsende medarbejdere, herunder hvornår tilrejsende arbejdskraft skal PCR-testes. 

Midlertidigt stop for nye praktikanter, men mulighed for forlængelse
Med henblik på at begrænse smitterisikoen har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udstedt en bekendtgørelse, der betyder stop for opholdstilladelser for blandt andet praktikanter i jordbrugserhvervet. Bekendtgørelsen er gældende fra den 3. februar 2021 og fire uger frem.

Der var i forvejen en forlænget sagsbehandlingstid i SIRI, og der er mange praktikantskift her i vinterperioden forud for en travl forårssæson. Det midlertidige stop falder derfor på det værst tænkelige tidspunkt og giver store udfordringer for gartnerierhvervet.

Der har derfor været flere henvendelser til udlændinge- og integrationsministeren om muligheden for enten at forlænge perioden for nuværende praktikanter eller få praktikanter undtaget fra stoppet for opholdstilladelser.   

Ministeren fastholdt de fire ugers stop for opholdstilladelser, men besluttede, at praktikanter på det grønne område, hvis opholdstilladelse udløber senest den 8. august 2021, ekstraordinært kan få forlænget tilladelsen i seks måneder.

Derfor kan der fra den 8. februar 2021 gives forlængelse af opholdstilladelse som praktikant på det grønne område. Den samlede periode for praktikopholdet kan dermed være op til 18 måneder i stedet for 12 måneder.
Corona
Rekruttering til erhvervet
Lovgivning