Foto: Colourbox

Nyt layout til plantepas

Fra den 14. december 2019 skal alle plantepas have et nyt layout med færre oplysninger og – som noget nyt – EU-logo. Det er målet i den nye plantesundhedsforordning.

Når den nye plantesundhedsforordning træder i kraft den 14. december 2019, medfører det blandt andet krav om et mere ensartet layout på plantepas, der følger partier af planter, frø og læggekartofler, når de handles i EU.

Der bliver faste krav til, hvilke oplysninger der skal være i plantepasset, og i hvilken rækkefølge de skal stå, ligesom oplysningerne i to af plantepastyperne skal nummereres med et bogstav.

Plantepasset skal være rektangulært eller kvadratisk, og oplysningerne skal være indrammet eller stå tydeligt adskilt fra andre oplysninger på etiketten. Det vil være op til virksomheden at vælge skriftstørrelse og font, så længe det er læsbart.

Der bliver fire slags plantepasmodeller. Virksomhedernes valg af model afhænger af, om et parti er til salg generelt i EU eller også er beregnet til salg i en beskyttet zone, samt hvorvidt virksomheden vil angive de to typer plantepasoplysninger i kombination med certificeringsoplysninger.

Eksempler på nye plantepas.

Overgangsperiode
Kravet om nye plantepas træder i kraft den 14. december 2019. Det betyder, at der ikke må udstedes plantepas med gammelt layout efter denne dato. Der er imidlertid blevet lavet en overgangsordningsperiode på fire år, hvilket giver mulighed for, at partier, der allerede er i handelen med det gamle plantepas, kan omsættes indtil den 14. december 2023.

EU
Lovgivning
Plantesundhed