Foto: Colourbox

Nyt om PO-ordningen

Dansk Gartneri har gjort opmærksom på et par usikkerheder i markedsordningen for frugt og grønt, som nu er blevet afklaret.

Kriseforanstaltninger
Fødevareministeriets departement har i et svar til Dansk Gartneri meddelt, at kriseforanstaltningerne ikke vil blive åbnet lige nu og her. Kriseforanstaltningerne kan anvendes til en mindre dækning af produkter, der smides ud eller pløjes ned.

Over for departementet i Fødevareministeriet har vi påpeget det uhensigtsmæssige i at have mulighed for at aktivere en kriseordning, når det det så alligevel ikke kan lade sig gøre, når der er brug for det.

Denne indvending er blevet sendt retur til Landbrugsstyrelsen. Der bliver derfor indkaldt til et møde sidst i august, hvor vi skal drøfte, hvad der skal til, for at Landbrugsstyrelsen hurtigt kan åbne for kriseforanstaltningerne. Det bør være sådan, at kriseforanstaltningerne kan åbnes inden for få dage.

Ny bekendtgørelse
Den reviderede bekendtgørelse, som supplerer EU-forordningen, er trådt i kraft den 1. juli.

Dansk Gartneri havde kommenteret forslaget og peget på, at man bør reducere de særlige danske krav, som er medtaget i bekendtgørelsen. Landbrugsstyrelsen har dog afvist vores forslag og medtager kun nogle forståelsesmæssige tekstændringer.

Der synes i øjeblikket at være en meget juridisk tilgang til ordningen i Landbrugsstyrelsen. Vi er ikke enige i deres afgørelser, og vi mener forsat, at der er forhold, der tangerer overimplementering.

De særlige danske krav er dog på et niveau, som organisationerne kan leve med.

PO
EU
Lovgivning