Økologiske frugtavlere må nu også bruge natron

EU-Kommissionen har nu godkendt natron (natriumbicarbonat) som middel til at bekæmpe svampesygdomme såsom æbleskurv og meldug i økologisk produktion. Økologiske frugtavlere får derved lettere adgang til at bekæmpe svampesygdomme uden risiko for at belaste miljøet.

Ændringen sker i forbindelse med en opdatering af reglerne i økologiforordningen og gælder fra den 12. november 2018.

Det har været et sejt træk fra dansk side. I 2014 søgte Miljøstyrelsen generel godkendelse af natron som bekæmpelsesmiddel i EU. Ansøgningen skete med begrundelse i sprøjtemiddelstrategiens indsats for fremme af alternative lavrisikomidler.

Natron blev godkendt i 2015, men kunne ikke umiddelbart bruges i økologisk produktion. Landbrugsstyrelsen søgte dernæst særskilt om optagelse af natron til brug i økologisk produktion. Det er nu lykkedes, således at også økologer får adgang til at bruge natron.

Kaliumbicarbonat har længe været godkendt i økologiforordningen. Produktet er godkendt som pesticid på annex 1 og dermed belagt med en afgift på 51 kr./kg. Det er forventeligt, at natron/natriumbicarbonat bliver billigere, fordi det er godkendt som basisstof på annex IV.

Økologi
Miljø
Plantesundhed
EU