Foto: Colourbox

Oversigt over EU-landes energistøtte

En oversigt over de enkelte EU-landes støtte til husholdninger og virksomheder som følge af energikrisen viser, at Danmark halter bagud i forhold til økonomisk hjælp til husholdninger og virksomheder.

En oversigt lavet af tænketanken Bruegel over EU-landenes individuelle støtte til husholdninger og virksomheder som følge af energikrisen viser, at Danmark halter bagud i forhold til politiske tiltag til at hjælpe husholdninger og virksomheder økonomisk:

  • Danmark ligger på en 19. plads blandt EU-lande, når det kommer til national støtte på baggrund af energikrisen (opgjort som procent af BNP)
  • EU-landene har tilsammen vedtaget energistøtte til husholdninger og virksomheder på 573 mia. euro. Med 264 mia. euro er Tyskland det land i EU, der har allokeret flest midler til at støtte husholdninger og virksomheder

Selvom der er stor forskel på, hvor hårdt de forskellige lande bliver ramt af energikrisen, er det vigtigt, at krisen ikke giver anledning til en uhensigtsmæssig konkurrenceforvridning som følge af forskelle i politisk velvilje i de forskellige EU-lande.

Dansk Gartneri mener, at det er vigtigt, at EU-landene finder fælles fodslag, og at den kommende regering trækker i arbejdstøjet og sikrer, at danske virksomheder ikke lades i stikken. De danske gartnerier er økonomisk pressede, og en uhensigtsmæssig konkurrenceforvridning som følge af nationale støtteordninger vil potentielt koste arbejdspladser og vækst i landdistrikterne.

Nedenstående figur viser EU-landenes vedtagne støtte til at beskytte husholdninger og virksomheder imod energikrisen opgjort fra september 2021 til oktober 2022 (opdateret den 20. oktober 2022). Den blå bjælke er støtte i procent af BNP, og den sorte prik er sum af allokerede midler.

Figur: Oversigt over EU-landenes vedtagne støtte

Kilde: Sgaravatti, G., S. Tagliapietra, G. Zachmann (2021): “National policies to shield consumers from rising energy prices”, Bruegel Datasets, first published 4 November 2021 

EU
Energi
Publikationer
Støtteordning