Okomomi-byggeri

Penge til grøn omstilling

Danmarks Grønne Investeringsfond har nu rundet 1 mia. kr. i udlån. Fælles for alle projekter er, at de fremmer den grønne omstilling og har en sund økonomi.

Danmarks Grønne Investeringsfond yder lån til projekter, som er kommercielle og skalerbare samt har en dokumenterbar grøn effekt på samfundet. Det er projekter, som ellers ikke ville blive igangsat, eller som kan fremrykkes væsentligt takket være finansieringen.

Fra 2015 frem til september 2018 har 42 virksomheder fået lån for mere end 1 mia. kr. Foruden den finansiering, som Danmarks Grønne Investeringsfond er kommet med, har de 42 virksomheder tiltrukket yderligere kapital, så de samlet har kunnet investere i grøn omstilling for næsten 4 mia. kr.

Danmarks Grønne Investeringsfond har finansieret en bred vifte af projekter over hele landet inden for blandt andet vedvarende energi, energibesparelser og bæredygtig anvendelse af ressourcer – fra biogas til proteinproduktion og fremstilling af brint til lagring af energi. Fælles for alle projekter er, at de både fremmer den grønne omstilling og har en sund økonomi.

Læs mere om Danmarks Grønne Investeringsfond på Vækstfondens hjemmeside.
Investering og finansiering
Fonde
Energi
Miljø