Pesticider i spildevand: Gartnerier er godt begyndt, men det tager tid at nå helt i mål

Dansk Gartneri svarer på miljøminister Lea Wermelins (S) løftede pegefinger om, at gartnerierne skal tage ansvar for miljøet: Vi har arbejdet hårdt med det her i fem år!

Dansk Gartneri har kendt til sagen om pesticidudledninger fra væksthuse de sidste fem år. I den tid har brancheforeningen sammen med medlemmerne arbejdet på, hvordan problemerne kan løses. Det er sket via årlige projekter, der har haft til formål at afdække problematikken i gartnerierne, ligesom brancheforeningen har brugt enhver tænkelig lejlighed til at kommunikere med medlemmerne om udfordringen.

Brancheforeningen kan dog ikke løse det alene! Vejledningen fra Miljø- og Fødevareministeriet har vi ventet på i to år. Det bekræfter vel i sig selv, at det handler om en kompleks og teknisk opgave.

Vi har sammen med Odense Kommune bidraget til løsninger, der alle skal ende med, at lovgivningen kan blive fuldt implementeret ude i gartnerierne. Med baggrund i det forventede indhold i gartnerivejledningen har kun få gartnerier været igennem et miljøtjek i Odense Kommune. Så der er et stykke vej til målet! De få gartnerier, som har været igennem det fulde miljøtjek, har måttet foretage væsentlige investeringer.

Der er ingen gartnerier, som ønsker, at der sker udledninger. Når der er sket udledninger, skyldes det simpelthen, at der ikke har været tilstrækkelig viden om og opmærksomhed på problematikken – fra alles side.

Alle gartnerier får jævnligt foretaget miljøtilsyn af myndighederne, hvad enten det er kommunen, der er tilsynsmyndighed, eller om det er Landbrugsstyrelsen pesticidkontrol. Der er der ingen, der har haft fokus på eller undersøgt gartnerierne på den måde, som den nye vejlednings ordlyd foreskriver. Det må vi i fællesskab rette op på!

Med den nye gartnerivejledning og evalueringen af vores egen frivillige handlingsplan støtter vi op om Odense Kommunes miljøarbejde. Det gør vi ved at samarbejde om rådgivning til de gartnerier, som ønsker hjælp til at komme i mål med miljøforhold. Vi fortsætter vores kommunikation med medlemmerne, ligesom vi forsat har projekter, der skal støtte op om at anvende endnu mere biologisk bekæmpelse samt mere miljøvenlige pesticider.

Odense Kommune vil gå alle gartnerierne igennem fra en ende af. Det kommer til at tage tid, men det betyder ikke, at gartnerierne ikke gør noget selv. Med gartnerivejledningen fra Miljøstyrelsen kan gartnerierne med større sikkerhed gennemføre de nødvendige tiltag og investeringer, som kan løse udfordringen.

Gartneribranchen vil gerne løse udfordringen sammen med kommunerne, selvom det er en stor opgave, og det vil tage tid.

Miljø
Pesticider
Spildevand