Foto: Colourbox

Pesticidindholdet i danskernes fødevarer udgør ikke en sundhedsmæssig risiko

Vi kan roligt indtage alt det frugt og grønt, som vi kan købe i detail, vurderer DTU Fødevareinstituttet i en ny rapport med opsamling af pesticidrestdata fra 2012-2017.

Beregninger viser, at forbrugerne generelt kan nedsætte deres pesticidindtag med cirka en tredjedel ved at vælge danskproducerede afgrøder i stedet for tilsvarende udenlandske, hvor det er muligt.

DTU Fødevareinstituttet vurderer i rapporten, at danskerne ikke er udsat for indhold af pesticidrester i fødevarer, der udgør en sundhedsmæssig risiko, ved som anbefalet at spise 600 gram frugt og grønt dagligt – uanset hvor fødevarerne kommer fra, og om de er konventionelt eller økologisk produceret.

DTU har vurderet danskernes samlede indtag af pesticidrester fra fødevarer ved at beregne Hazard Index (HI) på fødevarerne. I beregningerne har de inddraget data for stoffernes farlighed, hvor store mængder af de forskellige pesticider der i gennemsnit findes i de undersøgte fødevarer, samt hvor meget folk gennemsnitligt spiser af de forskellige fødevarer. Et HI under 100 pct. indikerer, at der ikke er en sundhedsmæssig risiko.

Sammenlignet med den tidligere rapport for perioden 2004-2011 er HI faldet for både 4-6-årige børn (fra 44 pct. til 36 pct.) og voksne (fra 18 pct. til 13 pct.), selvom indtaget af pesticider er nogenlunde det samme i begge perioder. Når HI falder, uden at eksponeringen følger trop, skyldes det sandsynligvis, at nogle af de mere toksiske pesticider ikke længere må bruges på fødevarer.

Link til DTU Fødevareinstituttets rapport
Frugt og grønt
Miljø
Pesticider
Publikationer