Pesticidrapport for 2021

Dansk frugt og grønt har færre sprøjtemiddelrester end tilsvarende udenlandske produkter. Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstitut vurderer på baggrund af rapporten, at danskerne fortsat skal følge kostrådene om at spise frugt og grønt.

Den årlige pesticidrapport fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstitut viser, at danskproduceret frugt og grønt indeholder færre sprøjtemiddelrester sammenlignet med udenlandsk. I konventionelt dyrket frugt fra hele verden blev der således fundet pesticidrester i 84 procent af stikprøverne, hvor der til sammenligning blev fundet rester i 60 procent af de danske prøver af konventionelt dyrket frugt. I konventionelt dyrkede grøntsager havde Danmark også lavere fund af pesticidrester sammenlignet med hele verden. Her blev der fundet rester i 24 procent af prøverne fra Danmark mod 42 procent af prøverne fra hele verden. 96 procent af prøverne var under grænseværdierne, og kun 2 procent blev vurderet til at udgøre en sundhedsmæssig risiko, eller at dette ikke kunne udelukkes, hvoraf ingen af disse havde dansk oprindelse.

Generelt er der flere overskridelser af grænseværdier i frugt og grønt fra uden for EU, end der er i frugt og grønt fra EU og Danmark.

Fødevarer med rester af flere forskellige pesticider (multiple fund) blev primært fundet i udenlandske prøver.

Generelt bliver grænseværdierne overholdt i de varer, der kan købes i de danske supermarkeder, både fra ind- og udland.

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstitut vurderer, at frugt og grønt på det danske marked udgør en minimal sundhedsrisiko og påvirker dermed ikke kostrådet om at indtage frugt og grønt.

Frugt og grønt
Pesticider
Publikationer
Væksthusgrøntsagssektoren
Frilandsgartnerier