Plantepas på planter fra Danmark

Med de nye krav til plantepas, der træder i kraft den 14. december 2019, sker der ændringer i, hvilke planter der fremover er plantepaspligtige, og hvilke virksomheder der dermed skal godkendes til at udstede plantepas. Samtidig stilles der nye krav til operatørernes kompetencer og det fremtidige format af plantepasset, så det bliver mere ensartet på tværs af EU.

I Danmark har vi i mange år haft tradition for at eksportere planter og har derfor også altid haft stor fokus på plantesundhed. Af denne årsag har planter fra Danmark været forsynet med plantepas siden 1994, og operatørerne i Danmark er både uddannet til og vant til at arbejde med plantepas.

Landbrugsstyrelsen er Danmarks officielle plantesundhedsorgan. Implementeringen af plantepas i Danmark følger EU-lovgivningen via plantesundhedsforordningens krav om nyt plantepas pr. 14. december 2019.

Ifølge plantesundhedsforordningen skal der plantepas på planter, der sælges og flyttes mellem virksomheder samt sælges til private via internettet. Sporbarhedskoden på plantepasset kan dog udelades, hvis planterne er klar til salg til private kunder.

Det er ikke et lovkrav, at der skal plantepas på hver enkelt plante, men på hver salgsenhed/kolli, som sælges mellem virksomheder. Plantepasset følger således salgsenheden og er adskilt fra øvrige leverandørdokumenter, som oftest følger hele partiet.

Landbrugsstyrelsen har lavet en vejledning til det nye plantepas. Læs også mere om kravene på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Dansk Gartneri har udarbejdet en FAQ om det nye plantepas og stiller sig gerne til rådighed ved yderligere spørgsmål:

Dansk Gartneri
Axelborg
Axeltorv 3
1609 København V
Telefon: 33 39 45 45
E-mail: danskgartneri@danskgartneri.dk


​Foto: Floradania Marketing A/S
EU
Lovgivning
Plantesundhed