Foto: Colourbox.com

Politisk aftale om indsats mod kvælstofudledningen

Et flertal af Folketingets partier er enige om en ny aftale, som skal tredoble reduktionen i den målrettede kvælstofregulering og samtidig supplere med ekstra penge til skovrejsning og økologi.

Regeringen, dens støttepartier og Alternativet har besluttet at skrue op for den målrettede kvælstofregulering. Konkret betyder det, at den indsats, som skulle have været gennemført i 2021, nu skal gennemføres allerede til næste år.

Den indgåede aftale handler alene om kvælstofindsatsen i 2020. Et kvælstofudvalg er aktuelt ved at se grundigt på forudsætningerne bag Fødevare- og Landbrugspakken. Når resultaterne foreligger, vil der blive taget stilling til kvælstofindsatsen fra 2021.

Aftaleparterne er enige om, at der skal allokeres op til 15,2 mio. kr. til at imødekomme ekstra ansøgninger til ordningen for privat skovrejsning i 2019, og at der skal tilføres ekstra midler til støtte til urørt skov på 13,5 mio. kr. i 2019 samt 40 mio. kr. til økologisk investeringsstøtte i 2021. 

Derudover er aftaleparterne enige om, at der skal afsættes yderligere 10 mio. kr. i 2020 til Fonden for Økologisk Landbrug, ligesom 20 mio. kr. skal øremærkes til en særlig pulje til økologer i ordningen for tilskud til modernisering af kvægstalde under landdistriktsprogrammet. 

Miljø
Støtteordning
Efterafgrøder
Skovtilplantning
Økologi