Produktionen af frugt og bær stiger

Siden årtusindskiftet er produktionen af frugt og bær i Danmark steget, og det er sket, på trods af at der i dag produceres på et mindre areal. Det viser en ny analyse fra Danmarks Statistik.

Analysen tegner et detaljeret billede af den danske produktion af frugt og bær nu og i et historisk perspektiv. Der ses, på hvilke arter der produceres, og på forskellige forhold hos producenterne.

Derudover beskrives produktion i EU samt den danske import og eksport. Danskerne spiser fortsat mere udenlandsk end dansk frugt.

Analysens hovedkonklusioner:

  • Æbler, jordbær og pærer er de tre typer af frugt og bær, der produceres mest af i Danmark: I 2018 blev der i Danmark produceret 32.500 tons æbler, 6.500 tons jordbær og 5.800 tons pærer.
  • Værdien af den årlige danske produktion af frugt og bær er steget siden årtusindskiftet på trods af et mindre areal.
  • Danskerne spiser mere importeret end dansk frugt. Vi importerer æbler hele året – i månederne fra april til august kommer en del af importen fra den sydlige halvkugle.
  • Omtrent to tredjedele af det danske areal med frugt og bær befinder sig på Fyn og i Region Sjælland.
  • I 2019 blev 17 procent af de danske arealer med frugt og bær dyrket økologisk, mens yderligere 10 procent var under omlægning til økologi.
  • Mens det meste af jordbruget har haft en strukturudvikling mod færre og større enheder, har antallet af plantager med frugt og bær været svingende, og plantagerne er ikke blevet større – snarere tværtimod.
  • Produktion af frugt og bær beskæftiger ca. 1.200 fuldtidsbeskæftigede i Danmark. Dertil kommer ansatte i engrosled, forarbejdning m.v.

Analysen kan i sin helhed læses på Danmarks Statistiks hjemmeside

Frugt og grønt
Frilandsgartnerier
Publikationer