PSO-tariffen for fjerde kvartal af 2020

PSO-tariffen for fjerde kvartal af 2020 er fastsat til 6,2 øre/kWh. PSO-tariffens VE-andel er i fjerde kvartal af 2020 fastsat til 5,9 øre/kWh.

PSO-tariffen for fjerde kvartal af 2020 er fastsat til 6,2 øre/kWh og er på niveau med tarifferne i de to forudgående kvartaler, men væsentligt højere end i første kvartal. Normalt ses ellers en lavere tarif i andet og tredje kvartal end i første og fjerde kvartal på grund af lavere forventet elproduktion fra vindmøller og kraftvarme i sommerhalvåret. Denne sæsonvariation er imidlertid blevet fjernet ved at fordele lempelserne relativt ud over kvartalerne. De ekstremt lave elpriser på forwardmarkedet, som er blevet lagt til grund for andet, tredje og fjerde kvartals PSO-tariffer, har dog øget støtteudgifterne og dermed den nødvendige opkrævning over PSO-tariffen, hvorfor tarifferne for årets sidste tre kvartaler er højere end for første kvartal.

Den lavere tarif i fjerde kvartal sammenlignet med trejde kvartal skyldes primært et højere forventet elforbrug end i tredje kvartal. På grund af de udjævnede lempelser hen over året er udgifterne i de to kvartaler nemlig på niveau. Desuden er den indregnede underdækning for fjerde kvartal i samme størrelsesorden som for tredje kvartal.

Den gennemsnitlige tarif for året ender på 5,5 øre/kWh, hvilket er noget højere end for 2019, hvor den var på 3,8 øre/kWh. PSO-tariffens VE-andel er i fjerde kvartal af 2020 fastsat til 5,9 øre/kWh. Siden Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften fra november 2016 er PSO-tariffen ellers faldet år for år, idet lempelserne stiger hen over årene. De ekstremt lave elpriser i 2020 har været skyld i, at dette ikke kommer til at gælde for 2020.

Læs mere om PSO-tariffen i Energistyrelsens baggrundsnotat

Energi
PSO afgiften