PSO-tariffen for oktober og november bliver igen nul øre

PSO-tariffen for oktober og november er fastsat til 0,0 øre/kWh. Den lave tarif skyldes fortsat høje elpriser.

Tariffen for oktober og november er ligesom årets øvrige tariffer fastsat til at være en nultarif. Det er fortsat en forventning om høje elpriser, der reducerer de forventede støtteudgifter så meget, at de overstiges af lempelserne fra Finansloven.

 Tariffen, der nu udmeldes, gælder kun for oktober og november, da der i 2021 er planlagt en ekstra tariffastsættelse ved udgangen af året. Dette sker for at begrænse over-/underdækningen mest muligt ved den endelige udfasning af PSO-tariffen.

PSO-tariffen er fastsat med udgangspunkt i en forwardpris på 683 kr./MWh (68,3 øre/kWh) i Østdanmark og på 674 kr./MWh (67,4 øre/kWh) i Vestdanmark. Disse priser er markant højere end ved sidste tariffastsættelse. Højere forwardpriser reducerer udgifterne til støtteberettiget produktion, idet højere elpriser medfører lavere tilskud til primært havvindmølleparker.

Læs mere om PSO-tariffen i oktober og november på Energistyrelsens hjemmeside.

Energi
PSO afgiften