PSO-tariffen i december bliver igen nul øre

PSO-afgiften udfases endeligt ved årets udgang. Den sidste PSO-tarif er blevet fastsat til 0,0 øre/kWh.

Tariffen for december, som også bliver den sidste PSO-tarif, er ligesom de foregående tariffer blevet fastsat til at være en nultarif. Det er fortsat en forventning om høje elpriser, der reducerer de forventede støtteudgifter så meget, at de overstiges af lempelserne fra finansloven.

 Tariffen, der nu udmeldes, gælder kun for december, idet tariffen i fjerde kvartal af 2021 er blevet opdelt i to fastsættelser for at kunne begrænse over-/underdækningen mest muligt ved den endelige udfasning af PSO-tariffen.

PSO-tariffen er fastsat med udgangspunkt i en forwardpris på 924 kr./MWh (92,4 øre/kWh) i Østdanmark og på 917 kr./MWh (91,7 øre/kWh) i Vestdanmark. Disse priser er markant højere end ved tariffastsættelsen for oktober og november. Højere forwardpriser reducerer udgifterne til støtteberettiget produktion, idet højere elpriser medfører lavere tilskud til primært havvindmølleparker.

Med PSO-aftalen fra 2016 blev det besluttet at overflytte udgifterne til vedvarede energi fra PSO-tariffen til finansloven i årene frem mod 2022.

Den forbrugsvægtede gennemsnitlige PSO-tarif for 2021 blev på 0,3 øre/kWh.

Når det samlede regnskab for PSO-ordningen er blevet afsluttet i starten af 2022, vil der – afhængig af størrelsen på den tilbageværende over-/underdækning – blive fastsat en sluttarif, hvor overskydende eller manglende midler vil blive henholdsvist tilbageført eller opkrævet hos forbrugerne.

Læs mere om PSO-tariffen på Energistyrelsens hjemmeside.

Energi
PSO afgiften