Reduktion af erhvervskontingentet i Dansk Gartneri i 2020

Som konsekvens af coronakrisen har bestyrelsen i Dansk Gartneri besluttet at reducere erhvervskontingentet med 25 procent i 2020.

Da kontingentet i Dansk Gartneri skulle opkræves for første kvartal, stod vi ved starten af coronakrisen. Formandskabet i Dansk Gartneri besluttede derfor at sætte opkrævningen på hold med baggrund i krisen. Bestyrelsen drøftede efterfølgende situationen i maj, og der var enighed om at vurdere situationen på et bestyrelsesmøde i september. På baggrund heraf skulle man afgøre, om erhvervskontingentet skulle reduceres med 25 procent i 2020.

På bestyrelsens møde den 10. september besluttede bestyrelsen således, at kontingentet bliver reduceret med 25 procent i 2020.

Begrundelsen for denne beslutning er, at det har været et meget turbulent år for gartnerierhvervet. Der er sket et væsentligt comeback for erhvervet, men mange er forsat berørte af en reduceret omsætning. Bestyrelsen ønskede på denne måde at støtte op om medlemmerne ved at give en lille håndsrækning.

Beslutningen er også taget med baggrund i en vurdering af, at egenkapital og likviditet i Dansk Gartneri kan klare at miste godt 1,7 mio. kr. i kontingentindtægter i 2020.