Foto: Colourbox.com

Regeringen præsenterer nye kvælstofberegninger

Efter flere tekniske gennemgange har regeringen i starten af juni internt præsenteret helt nye beregninger af behovet for kvælstofreduktion, som Miljøstyrelsen og Miljøministeriet har lavet.

Indsatsbehovet for at reducere kvælstofniveauet skal ændre sig markant i forskellige dele af landet, viser beregningerne.

Ifølge LandbrugsAvisen er der over for Folketingets partier blevet vist helt nye kvælstofkort, som illustrerer, hvordan indsatsen skal målrettes helt anderledes fra 2027.

Her lægger regeringen op til, at den målrettede regulering skal reducere 6.500 ton kvælstof mod 3.500 ton i dag.

Kortene viser en stor forandring i fordelingen af den målrettede regulering – typisk efterafgrøder – hvor et mindre areal nu skal bære en større indsats.

Konkret står for eksempel Midt- og Vestjylland til at blive ramt af nye, endnu hårdere reduktionskrav, mens Nordjylland og dele af Sønderjylland helt går fri.

Bornholm, Djursland og dele af Falster får desuden for første gang et krav om målrettet regulering.

Miljø
Efterafgrøder
Frilandsgartnerier
Planteskoler