Regeringens landbrugsudspil

Regeringen fremlægger sine visioner for landbrugets grønne omstilling. Oplægget er, at landbrugets CO2-udledning skal være sænket med 7,1 mio. tons i 2030. De politiske forhandlinger starter den 29. april 2021.

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en klimalov med et mål om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030. Regeringens forhandlingsoplæg vises vejen til, hvordan landbruget i 2030 kan nå en reduktion på 7,1 mio. tons CO2.

Ifølge regeringen vil landbrug og skovbrug stå for ca. 45 procent af CO2-udledningen i Danmark i 2030, hvis der ikke handles.

De virkemidler, som regeringen vil tage i brug, er først og fremmest udtagning af klimabelastende landbrugsjorder, massiv investering i afgørende teknologier såsom pyrolyse, fodertilsætningsstoffer og bioraffinering af græs samt større fokus på plantebaseret produktion og økologi.

Regeringen og fødevareministeren fremlagde i februar syv principper. De syv principper skal bidrage til den rette balance, så hverken arbejdspladser eller klimaet sættes over styr i de kommende politiske forhandlinger, som forventes at kunne blive vanskelige.

Folketingets partier præsenteres for regeringens samlede oplæg på et sættermøde den 29. april 2021. Læs oplægget på Fødevareministeriets hjemmeside

Fakta om regeringens visioner

  • Udtage mindst 88.500 hektar lavbundsjorder og randarealer inden 2030
  • Afsætte over 700 mio. kr. til grøn forskning og udvikling på landbrugsområdet
  • Forhøje arealstøtten for økologiske arealer som led i ambitionen om at fordoble det økologiske areal
  • Udnytte EU’s landbrugsstøtte aktivt i den grønne omstilling
  • Nedbringe kvælstofudledningen fra landbruget med 10.400 tons i 2027 gennem målrettet regulering og frivillige kollektive indsatser
  • Hjælpe nye unge landbrugere og mulige generationsskifter på vej
Klima
Miljø
Økologi
Forskning og innovation