Foto: Colourbox.com

Regeringens lovprogram for 2021-2022

Årets lovprogram er slankere, end det plejer at være. Formålet er at give ministerier og Folketinget bedre mulighed for at sætte tempoet ned og grundigheden op i det nye folketingsår.

Lovprogrammet er formelt den skriftlige del af statsministerens åbningsredegørelse til Folketinget første tirsdag i oktober. Lovprogrammet indeholder en kort beskrivelse af lovforslag og redegørelser, som regeringen ved folketingsårets start forventer at fremlægge for Folketinget i den nye samling.

Flere af de varslede lovinitiativer må forventes at kunne få betydning for gartnerierhvervet:

Statsgaranti på en del af boligbelåningen i landdistrikter
Lovforslaget har til formål at skabe bedre muligheder for at finansiere boliger i landdistrikter ved statsgaranti på den yderste del af boliglån.

Klimamål for 2025
Lovforslaget har til formål at lovfastsætte et indikativt klimamål for reduktion af Danmarks drivhusgasudledninger med 50-54 procent i 2025 i forhold til 1990.

Udnyttelse af overskudsvarme m.v.
Lovforslaget har til formål at fremme udnyttelse af overskudsvarme. Lovforslaget er en opfølgning på flere energiaftaler, herunder aftalen om fremme af udnyttelse af overskudsvarme fra september 2021.

Geologisk lagring af CO2
Lovforslaget har til formål at bidrage til at realisere regeringens klimamålsætning ved at give tilladelse til geologisk lagring af CO2 med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter eller processer.

Anvendelse af sprøjtemidler på visse arealer
Lovforslaget har til formål at indføre et forbud mod anvendelse af sprøjtemidler, der ikke er letnedbrydelige, på befæstede og stærkt permeable arealer.

Covid-19: tilbagebetalingsfrister
Lovforslaget har til formål at udskyde tilbagebetalingsfrister for låneordninger for moms, midlertidigt at forlænge den maksimale varighed for betalingsordninger for skattekontoen og at nedsætte beløbsgrænsen for kreditsaldo på skattekontoen.

Covid-19: beskatning af hjælpepakker
Lovforslaget har blandt andet til formål at skabe klarhed om tidspunktet for beskatning af skattepligtige beløb modtaget i henhold til en covid-19-hjælpepakke.

Medicinsk cannabis
Lovforslaget har til formål at forlænge forsøgsordningen med ordinering af medicinsk cannabis i fire år og at gøre muligheden for dyrkning og fremstilling af cannabis til medicinsk brug permanent.

Uddannelse af praktikanter
Lovforslaget har blandt andet til formål at sikre, at praktikantordningen for jordbruget bruges med et reelt uddannelsesmæssigt sigte, og at elever under erhvervsuddannelserne ikke fortrænges til fordel for udenlandske praktikanter.

Regeringens lovprogram for folketingsåret 2021-2022 kan læses i sin helhed på Statsministeriets hjemmeside

Lovgivning