Reglerne for sædskifte og brak fra 2023

Danmark vil ikke udskyde de to nye krav om sædskifte på bedrifter med omdriftsarealer og om 4 procent ikke-produktive elementer, herunder brak.

EU-Kommissionen har gjort det muligt, at medlemsstaterne kan udskyde to af kravene om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) med et år til 2024. Forligskredsen bag landbrugsaftalen har drøftet muligheden for at udskyde kravene, men der var ikke enighed om at udskyde kravene.

Det betyder, at landmænd og gartnere, som modtager landbrugsstøtte, skal opfylde GLM 7 om årlig afgrøderotation på omdriftsarealer og GLM 8 om at udlægge minimum 4 procent af omdriftsarealet med ikke-produktive elementer i form af brak, bestøverbrak, markbræmmer, småbiotoper, markkrat, GLM-søer eller GLM-fortidsminder fra og med 2023.

Du kan læse mere om GLM 7 og GLM 8 på Landbrugsstyrelsens hjemmeside:

Landbrugsstyrelsen har samlet al relevant information om den kommende landbrugsreform på en hjemmeside

EU
Lovgivning
Miljø
Efterafgrøder
Frilandsgartnerier