Foto: Colourbox

REPowerEU

En ny plan fra EU-Kommissionen skal sikre mere sikker og bæredygtig energi til overkommelige priser.

Europa-Kommissionen har netop foreslået planen REPowerEU, som skal gøre Europa mere uafhængig af russiske fossile brændstoffer — i første omgang gas — længe inden 2030. Det sker i lyset af Ruslands invasion af Ukraine.

Planen indeholder også en række foranstaltninger til håndtering af de stigende energipriser i Europa og opfyldning af gaslagrene til næste vinter, førstnævnte blandt andet gennem forslag til lempeligere rammebestemmelser på statsstøtteområdet. Europa har i adskillige måneder oplevet stigende energipriser, men usikkerheden med hensyn til forsyningen forværrer nu problemet.

Den foreslåede plan har til formål at diversificere gasforsyningerne, fremskynde udrulningen af vedvarende gasser og erstatte gas, der bruges til opvarmning og elproduktion. Dette kan reducere EU's efterspørgsel efter russisk gas med to tredjedele inden årets udgang.

Læs Kommissionens pressemeddelelse om planen REPowerEU

EU
Energi
Klima