Skoleordningen for frugt, grønt og mælk

Landbrugsstyrelsen har netop haft et udkast til bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt og mælk i høring. Den største ændring vedrører indførelse af standardomkostninger.

Ordningen er nu blevet belagt med standardomkostninger, som har til formål at lette Landbrugsstyrelsens administration af ordningen. Sådan som det er endt, kan der nu søges om tilskud ud fra ni satser/grupper (fire for konventionelt og fem for økologisk). Disse grupper bevirker, at ansøger skal være god til på forhånd at gætte, hvilke frugter og grøntsager man vil søge tilskud til. Det er vores forventning, at det vil bidrage til, at ansøgerne satser højt for at få dækket omkostningerne til indkøb af frugt og grønt. Det vil forventeligt give en større ansøgning om tilskud i de enkelte ansøgninger. Ordningen er historisk set blevet ret dårligt udnyttet, da ansøgerne ikke søger om udbetaling af det tilskud, som de har fået tilsagn om.

Der er imidlertid blevet åbnet for den mulighed i ordningen, at Landbrugsstyrelsen kan lave en omfordeling af pengene i de tilfælde, hvor ansøgerne ikke udnytter deres tilsagn. Med denne fordeling vil det være muligt at give tilsagn til dem, som i første omgang fik afslag. Det virker dog umiddelbart urealistisk, at ansøgerne inden skoleårets udgang vil vælge at melde tilbage, at det fulde tilsagn ikke vil blive brugt.

Dansk Gartneri har foreslået, at Landbrugsstyrelsen sætter en frist for, hvornår ansøgerne skal melde tilbage, at det fulde tilsagn ikke vil blive udnyttet, således at andre ansøgere har mulighed for at få tilskud inden skoleårets afslutning.

Tilskudsordninger
Frugt og grønt
Frilandsgartnerier
Væksthusgrøntsagssektoren