Skriftligt svar fra Miljøstyrelsen om opbevaring af pesticider

Miljøstyrelsen har præciseret, hvordan pesticider, der er godkendt til åbne og lukkede væksthuse, må opbevares i kemiskabe.

I et skriftligt svar på Dansk Gartneris henvendelse om opbevaring af pesticider, der er godkendt til enten åbne eller lukkede væksthuse, oplyser Miljøstyrelsen følgende:

”Det er lovligt at opbevare pesticider, der har en gældende godkendelse, dette på trods af at pesticiderne ikke umiddelbart er godkendt til de kulturer, der aktuelt er i dyrkning på virksomheden. Det gælder også, hvis pesticiderne er godkendt til lukkede væksthuse, og virksomheden ikke opfylder dette. Pesticiderne må alene anvendes i henhold til etiketten eller en eventuel mindre anvendelse.

Kravene til opbevaring skal overholdes i øvrigt.”

Det betyder, at man godt må opbevare et pesticid i kemiskabet, selvom man ikke dyrker den kultur, som pesticidet er godkendt til, og selvom man ikke har et lukket væksthus, sådan som pesticidet er godkendt til. Dog er det vigtigt, at pesticidet er godkendt i Danmark med det aktive registreringsnummer.

Husk altid at tjekke, hvilke pesticider der aktuelt er godkendt via Middeldatabasen, Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase eller appen KemiTjek.

Spørgsmålet er blevet stillet, fordi flere gartnerier har oplevet, at kontrollanter har sat spørgsmålstegn ved opbevaring af pesticider, der er godkendt til lukkede væksthuse og til kulturer, der ikke aktuelt er i væksthuset.

Læs mere om opbevaring og besiddelse af bekæmpelsesmidler på side 7 og 8 i denne vejledning fra Miljøstyrelsen
Pesticider
Miljø